Dailekh

Executive Committee

Chair               :           Bir Bahadur Shahi

Vice-Chair       :           Dilli Ram Acharya

Secretary         :           Subas Gautam

Asst. Secretary:           Prem Bist

Treasurer         :           Nem Bahadur Shahi

Members         :           Kanshi Ram Sapkota

                                    Jhalak Bhandari

                                    Hem Lamichhane

                                    Man Bahadur B.K.

                                    Sumitra Shahi

                                    Dilli Lamsal

Contact Details

Contact Person: Bir Bahadur Shahi

Mobile No: 9848208649

Email: writerbbshahi@gmail.com