Dolakha

Executive Committee

Chair               :           Gopal Dhoj Shrestha

Vice-Chair       :           Awatareshwar Kumar Dhakal           

Secretary         :           Narayan Budhathoki  

Ass. Secretary:            Bimala Gautam

Treasurer         :           Ram Prasad Bhandari

Members         :           Bharat mukhiya

                                    Chintamani Mainali sharma

                                    Janak Kumar Rai

                                    Ramchandra Dulal

                                    Gayatri Sharma

                                    Binda Thapa

Contact Details

Contact Person: Gopal Dhoj Shrestha

Mobile No: 9754203207

Email: gshrestha45@yahoo.com