Lalitpur

Executive Committee

ChairpersoN    :           Bharat Babu Khanal

Vice-chairman:            Gokul Ghimire Sharma

Secretary         :           Dinesh Kumar Thapa

Joint-secretary:            Hari Prasad Kafle

Treasurer         :           Sanjaya Timilsina

Members         :           Chet Nath Pantha

Anil Kumar Shrestha

Muna Thapa

Anita Paudel

Pramod Sigdel

Dev Raj Karki

Contact Details

Contact Person: Bharat Babu Khanal

Mobile No: 9851181999

Email: khanalbharat27@yahoo.com