Sindhuli

Executive Committee

Committee

Chairperson                 :           Gahesh Bahadur Thapa

Vice-chairman             :           Madan Prasad Kafle

Secretary                     :           Dor Bikram Thapa

Assistant-secretary      :           Sunesh Adhikari

Treasurer                     :           Abhilasa Koirala

Members                     :           Ranjana Luitel

Deepak Pahadi

Hem Gautam

Anjani Sharma

Padmashankar Sunuwar

Bandhu Kumar Karna

Advisors:                                 Amardip Devkota

Biswanath Baral

Nanibabu Ghimire

Santosh Shrestha

Ohm Pradhan

Bishnu Phuyal

                                                Dipesh Sah  

Contact Details

Contact Person: Gahesh Bahadur Thapa

Mobile No: 9844251002

Email: ganeshthapa619@yahoo.com