Udayapur

Executive Committee

Committee:

Chair               :           Hem Prasad Timsina
Vice-Chair       :           Nabaraj Khatiwada
Secretary         :           Padam Bahadur B.K.
Asst. Secretary:           Shree Ram Das
Treasurer         :           Ambar Bahadur Karki
Members         :           Uttam Rijal
                                  Baburam Acharya
                                  Ashok Tamang
                                  Jeevan Bhattarai
                                  Pamphamaya Ghale (Nisha)
                                 Pushpa Tamang

 

 

 

Contact Details

Contact Person: Hem Prasad Timsina

Mobile No: 9852835092

Email: timsinahem53@yahoo.com