Udayapur

Executive Committee

Chair               :           Hem Prasad Timsina

Vice-Chair       :           Nabaraj Khatiwada

Secretary         :           Padam Bahadur B.K.

Asst. Secretary:           Shree Ram Das

Treasurer         :           Ambar Bahadur Karki

Members         :           Uttam Rijal

                                    Baburam Acharya

                                    Ashok Tamang

                                    Jeevan Bhattarai

                                    Pamphamaya Ghale (Nisha)

                                    Pushpa Tamang

Contact Details

 

Contact Person: Hem Prasad Timsina

Mobile No: 9852835092

Email: timsinahem53@yahoo.com