Surkhet

Executive Committee

SN

Name

Designation

1.

Rajan Kumar Kandel

Chair

2.

Dhani Ram Sharma

Vice Chair

3.

Dipendra Kumar Khatri

Secretary

4.

Prasana Karki

A. Secretary

5.

Dal Bahadur Shahi

Treasurer

6.

Dharma Raj Singh

Member

7.

Indra Kumari Oli

Member

8.

Shyam Kumar Thapa

Member

9.

Nirmala Sapkota

Member

10.

Shyam oli

Member

11.

Nab Raj Poudel

Member

Contact Details

Contact Person: Rajan Kumar Kandel

Mobile No: 9858059275

Email: kdlrajan.k@gmail.com